تورهای دوچرخه سواری برگزار شده باچرخ

در این قسمت تمام تورهای باچرخ که تاریخ آنها گذشته و لیدرهای دوچرخه سوار آنها را طراحی کرده بوده اند، برای مشاهده قرار داده شده است.

رکاب زنی در مسیر کاروانسرای قصر بهرام

تهران
١٣٩٨/٠٩/١٤
سمنان
١٣٩٨/٠٩/١٥
تهران
١٣٩٨/٠٩/١٤
سمنان
١٣٩٨/٠٩/١٥

رکابزنی دریاچه نمک قم

تهران
١٣٩٨/٠٨/١٦
قم
١٣٩٨/٠٨/١٦
تهران
١٣٩٨/٠٨/١٦
قم
١٣٩٨/٠٨/١٦

تور ایتالیا و دوچرخه سواری در رم و فلورانس

تهران
١٣٩٨/٠٨/١٠
رم
١٣٩٨/٠٨/١٧
تهران
١٣٩٨/٠٨/١٠
رم
١٣٩٨/٠٨/١٧

تور دوچرخه سواری جنگل جهان نما

تهران
١٣٩٨/٠٧/١١
جهان نما
١٣٩٨/٠٧/١٢
تهران
١٣٩٨/٠٧/١١
جهان نما
١٣٩٨/٠٧/١٢

دوچرخه سواری در دشت لار و دامنه های کوه دماوند

تهران
١٣٩٨/٠٦/٢٩
پلور
١٣٩٨/٠٦/٢٩
تهران
١٣٩٨/٠٦/٢٩
پلور
١٣٩٨/٠٦/٢٩

تور دوچرخه سواری جنگل های ارسباران و تبریز گردی

شیراز
١٣٩٨/٠٦/٣٠
تبریز
١٣٩٨/٠٧/٠٢
شیراز
١٣٩٨/٠٦/٣٠
تبریز
١٣٩٨/٠٧/٠٢

سفر سایکل توریستی ماجراجویانه

اصفهان
١٣٩٨/٠٦/٢٣
اورامان
١٣٩٨/٠٧/٠٩
اصفهان
١٣٩٨/٠٦/٢٣
اورامان
١٣٩٨/٠٧/٠٩

تور دوچرخه سواری در کیلان دماوند

تهران
١٣٩٨/٠٥/١٨
کیلان
١٣٩٨/٠٥/١٨
تهران
١٣٩٨/٠٥/١٨
کیلان
١٣٩٨/٠٥/١٨

تور دوچرخه سواری ترابزون ترکیه

تبریز
١٣٩٨/٠٦/٢٠
ترابزون
١٣٩٨/٠٦/٢٦
تبریز
١٣٩٨/٠٦/٢٠
ترابزون
١٣٩٨/٠٦/٢٦