باچرخ به عنوان اولین پلتفرم تـور و گـردشـگری با دوچـرخه، از همه افرادی که توانایی برنامه ریزی و اجرای تور دوچرخه سواری را دارند دعوت به همکاری میکند. برنامه ریزی، قیمت گذاری و اجرای ۰ تا ۱۰۰ تور با شخص راهنما است و هزینه دریافتی از مسافر نیز به صورت کامل برای راهنما ارسـال میگردد. باچـرخ فقط نمایش دهنده تور و ارائه دهنده خدمات جانبی به مسافران، مثل کرایه دوچرخه و بیمه میباشد.

مراحل لازم برای دسترسی ساخت تور در باچرخ

احراز هویت اولیـه با ارسال مشخصات در این صفحه

ایمیل کردن مـدارکِ لازم پـس از تائیدیه اول باچـرخ

پرداخت هزینه ۲۰۰ هزار تومانی برای عضویت ۶ ماهه

نوشتن یک سفرنامه در باچرخ برای آشنایی مسافران

راهنمای تور دوچرخه سواری

نکات مهم که راهنمایان دوچرخه سوار باید بدانند

در هنگام ارسال فرم در این صفحه، اگر تصویر کارت ملی و یا شناسنامه ضمیمه نـگردد فرم بررسی نـــخواهد شد.

راهنمای تور موظف است طبق قوانین و مقررات باچرخ رفتار کند و بهترین کیفیت را در هر تور دوچرخه ارائه دهد.

پس از پایان هر تور، از مسافران نظرسنجی صورت میگیرد، اگر کیفیت اجرایِ تور پایین باشد، با شخص راهنما قطع همکاری میگردد و ادامه همکاری در زمان آینده نیز امکان پذیر نــخواهد بود.

لازم است راهنما، مـدارک مرتبط با گردشـگری و دوچـرخـه سـواری داشته باشد و با تعمیـر دوچرخه به طور کامل آشنا باشد، زیرا تعمیر احتمالی دوچرخه در تورها به عهده راهنـمای تور میباشد.