آموزش دوچرخه سواری ویژه سفر

دوچرخه سواری در شهر با دوچرخه سواری در سفر تفاوت هایی دارد. اگر مهارت شما کم است و یا اصلاً نحوه استفاده از دوچرخه را نمی دانید با کارشناسان ما تماس بگیرید تا شما را در 3 تا 6 جلسه جهت آموزش و مهارت آموزی راهنمایی کنند.

cycling man