دسته بندی ها :
همه دسته ها راهنمای سفر و گردشگری ویزا بایک پکینگ سایکل توریسم دوچرخه مطالب جالب

علت نامگذاری سوم ژوئن به نام روز جهانی دوچرخه

در سال 2018 بود که از طرف سازمان ملل سوم ژوئن در تقویم به عنوان روز جهانی دوچرخه انتخاب شد. در باچرخ علت نام گذاری این روز را بررسی می کنیم.

سایکل توریسم و سفرهای هیجان انگیز با دوچرخه

سایکل توریسم که در قالب سفر با دوچرخه به همراه خورجین صورت میگیرد سفر ماجراجویانه ای است که نام سایکل توریست را برای شما به ارمغان خواهد آورد.