فرم اجاره دادن دوچرخه در باچرخ

اگر دوچرخه دارید و برای مدتی از آن استفاده نمی کنید ما به شما پیشنهاد می کنیم دوچرخه خود را به افرادی که قصد سفر دارند با گرفتن مبلغ روزانه اجاره دهید.

شرایط و ضوابط اجاره دوچرخه

دوچرخه باید سالم و از نوع کوهستان یا توریستی باشد، مبلغ اعلام شده از طرف شما بابت 24 ساعت اجاره می باشد. در هنگام تحویل دوچرخه به لیدر باچرخ، دوچرخه تست و مدارک امضا می شود. درصورت هرگونه خسارت به دوچرخه در طول سفر، به صاحب دوچرخه غرامت پرداخت می شود.

ثبت اطلاعات کرایه دهنده دوچرخه
رزرو