اگر دوچرخه دارید و برای مدتی از آن استفاده نمی کنید ما به شما پیشنهاد می کنیم دوچرخه خود را به افرادی که قصد سفر دارند با گرفتن مبلغ روزانه اجاره دهید.

شرایط و ضوابط اجاره دوچرخه

دوچرخه باید سالم و از نوع کوهستان یا توریستی باشد، مبلغ اعلام شده از طرف شما بابت 24 ساعت اجاره می باشد. در هنگام تحویل دوچرخه به لیدر باچرخ، دوچرخه تست و مدارک امضا می شود. درصورت هرگونه خسارت به دوچرخه در طول سفر، به صاحب دوچرخه غرامت پرداخت می شود.

ثبت اطلاعات کرایه دهنده دوچرخه
دوچرخه ها فقط در زمان تور به کار خواهند آمد، بنابراین فقط زمانی با شما تماس خواهیم گرفت که مسافر درخواست دوچرخه داده باشد و در شهر شما سکونت داشته باشد.
ابتدا وارد شوید