تابستان باچرخ

اولین و تنها پلتفـرم سفر و گردشگری با دوچرخه

بـا مـا هـمراه باشـید تـا جهان را باچرخ ببینیم

طبیعت گردی و

دوچرخه سواری

به همراه بیمه

۱۵۰۰۰ تـومـان اعـتبار هدیه

منتخب تورهای دوچرخه سواری و طبیعت گردی باچرخ

تور دوچرخه سواری کیلان دماوند

تهران
١٣٩٩/٠٣/٢٢
کیلان
١٣٩٩/٠٣/٢٢
تهران
١٣٩٩/٠٣/٢٢
کیلان
١٣٩٩/٠٣/٢٢
نمایش
ظرفیت تکمیل
سفرنامه نویسی باچرخ

کسب درآمد از طریق نوشتن سفرنامه دوچرخه سواری

دوچرخه سواری به شهرهای مختلف را در باچرخ ثبت کنید

خاطرات گردشگری با دوچرخه را در قالب سفرنامه ثبت کنید

تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریـال بابت هر سـفـرنامـه دریـافـت کنید

نوشتن سفرنامه

مجله گردشگری ورزشی باچرخ (بیشتر بخوانید)

چیدمان وسایل خورجین دوچرخه برای سفر

سایکل توریست ها خورجین های سفر با دوچرخه دارند و برای نگه داری وسایل سفر از آنها استفاده میکنند، در باچرخ با چیدمان وسایل در خورجین آشنا میشوید.

ادامه

خوردنی های هیجان انگیز برای دوچرخه سواری

دوچرخه سواری تفریحی و همراهی با گروه دوچرخه سواری نیازمند این است که برای خوردن و آشامیدن خود برنامه ریزی داشته باشید؟ اما چه بخوریم؟

ادامه

آخرین سفرنامه ها (بیشتر بخوانید)

سفرنامه نویس : محمد حاجی زاده
سفرنامه نویس : مهیار درجاتی