تابستان باچرخ

اولین و تنها پلتفـرم سفر و گردشگری با دوچرخه

بـا مـا هـمراه باشـید تـا جهان را باچرخ ببینیم

طبیعت گردی و

دوچرخه سواری

به همراه بیمه

۱۵۰۰۰ تـومـان اعـتبار هدیه

سفرنامه نویسی باچرخ

کسب درآمد از طریق نوشتن سفرنامه دوچرخه سواری

دوچرخه سواری به شهرهای مختلف را در باچرخ ثبت کنید

خاطرات گردشگری با دوچرخه را در قالب سفرنامه ثبت کنید

تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریـال بابت هر سـفـرنامـه دریـافـت کنید

نوشتن سفرنامه

مجله گردشگری ورزشی باچرخ (بیشتر بخوانید)

انواع دوچرخه | راهنمای خرید دوچرخه

اطلاع داشتن از انواع دوچرخه در هنگام خرید دوچرخه بسیار ضروری است. در باچرخ میتوانید در خصوص خرید دوچرخه بر اساس مدل دوچرخه راهنمایی دریافت کنید.

ادامه

مار | چگونه از حمله مار جان سالم به در ببریم؟

در هنگام ورود به طبیعت ممکن است مار در جلوی چشمان شما ظاهر شود، در این حالت چه کار میکنید؟ آیا راه های مقابله با حمله مار را میشناسید؟

ادامه

آخرین سفرنامه ها (بیشتر بخوانید)

سفرنامه نویس : محمد حاجی زاده
سفرنامه نویس : مهیار درجاتی